Klachtenformulier

Klacht indienen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop u door een medewerker van VIDI bent behandeld, kunt u een klacht indienen.

 

Wat is een klacht?

Voor VIDI is dat iedere melding van een klant, waaruit blijkt dat VIDI niet aan diens verwachting heeft voldaan, die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie en waarvan het duidelijk is - gelet de teleurstelling bij de klant - dat dit aandacht verdient op een hoger niveau in de organisatie.

 

U kunt een klacht alleen schriftelijk indienen via onderstaand klachtenformulier. 


Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.De ontvangst van uw klacht bevestigen wij schriftelijk. De behandeling van een klacht duurt bij voorkeur niet langer dan 30 werkdagen. U krijgt beargumenteerd bericht als deze termijn wordt verlengd.

  

U kunt geen klacht indienen als hetzelfde voorval als eens eerder is ingediend en behandeld door VIDI of de gebeurtenis waarover u klaagt meer dan zes weken geleden heeft plaatsgevonden. Ook als er al een gerechtelijke procedure of een opsporingsverzoek loopt tegen deze gedraging, kunt u geen klacht bij VIDI indienen.