Onderzoek

Particulier Onderzoeks Bureau (POB 1577)

VIDI is een gecertificeerd recherchebureau en werkt volgens de regels voor particuliere beveiligingsorganisaties. Daarnaast staan de onderzoekers van VIDI inschreven bij het Nederlands Register voor Onderzoekers en Beveiligingsadviseurs (N’Lloyd).

 

Een schade brengt altijd verlies met zich mee, of het nu een emotioneel of financieel verlies betreft. Toch is onderzoek bij vermoedens van fraude van groot belang voor alle premiebetalers. Als alle schadeclaims in Nederland zonder meer worden uitbetaald, zullen de premie van verzekeringen uiteindelijk fors omhoog gaan. De meeste verzekeraars hebben daarom een fraudebeleid en laten een schadeclaim bij vermoeden van fraude onderzoeken door gespecialiseerde bureaus zoals VIDI.