Frequently Asked Questions

Veelgestelde vragen

Niet iedereen heeft ervaring met het indienen van een schadeclaim en/of een bezoek van een expert. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de afhandeling van uw schadeclaim door een expert.

 

Enkele veelgestelde vragen zijn hieronder uitgewerkt. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen dan ons uiterste beste doen uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

 

Ik heb toch alles duidelijk opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij, waarom wordt er een expert ingeschakeld?

De verzekeraar kan om verschillende redenen besluiten een expert in te schakelen voor de afhandeling van uw schadeclaim, ongeacht de aanlevering van uw dossier. De meest voorkomende reden is de hoogte van de schadeclaim, maar ook de complexiteit van de schadeclaim of het ontbreken van (voldoende) bewijs kunnen uw verzekeraar ertoe hebben bewogen om een expert in te schakelen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er met betrekking tot uw schadeclaim enkele onduidelijkheden zijn waardoor het voor de verzekeraar niet mogelijk is om de schadeclaim direct af te kunnen handelen. Verder bestaat de kans dat uw schadeclaim in een steekproef is gevallen of dat uw verzekeraar een andere reden heeft om een expert in te schakelen.

 

Wat kan ik verwachten van het bezoek van de expert?

Zie pagina 'Bezoek expert' voor meer informatie.

 

Waar vindt het bezoek van de expert plaats?

Afhankelijk van de aard uw schade zal de afspraak primair gepland worden op het (risico)adres waar de schade heeft plaatsgevonden en visueel te inspecteren is. Bij schades waarbij geen visuele inspectie mogelijk is (bv. bij reisschadeclaims) zal de expert u bezoeken op het polisadres, over het algemeen het woonadres. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de expert een bezoek kunnen afleggen op uw werkadres. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met onze afdeling planning om deze optie bespreekbaar te maken.

 

Hoeveel tijd neemt het bezoek van de expert in beslag?

Hoeveel tijd het bezoek van de expert in beslag neemt, is vooraf moeilijk in te schatten. Dit hangt namelijk zeer sterk af van de omvang en complexiteit van de schadeclaim. De bezoektijd varieert gemiddeld van 30 à 45 minuten voor relatief eenvoudige, kleine schadeclaims tot 1 à 2 uur voor zeer uitgebreide, complexe schadeclaims.

 

Waarom wordt de afspraak in een tijdblok gepland?

In verband met reistijd, verkeersomstandigheden en andere afspraken is het voor ons vrijwel onmogelijk om een exacte tijd aan te geven waarop onze expert het bezoek zal afleggen. Vandaar dat afspraken over het algemeen in tijdblokken worden gepland. Wel bestaat de mogelijkheid om u vooraf te laten bellen door de expert wanneer deze aanrijdend is. Dit dient u dan wel aan te geven bij onze afdeling planning.

 

Waar kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de manier waarop u door een medewerker van VIDI bent behandeld? Dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen via dit klachtenformulier.