Schaderegeling

Bezoek expert

Schade hebben is nooit prettig. Daarom schakelt uw verzekeringsmaatschappij een schade-expert in. Onze schade-experts zijn goed op de hoogte van polisvoorwaarden en clausules die voor uw verzekering gelden. Zo kunnen zij u snel en deskundig op weg helpen.

 

Inschakelen expert

Nadat uw verzekeringsmaatschappij heeft besloten een expert in te schakelen, wordt u hiervan zo spoedig mogelijk door uw verzekeringsmaatschappij en/of het expertisebureau op de hoogte gesteld.

 

Afspraak bezoek expert 

Vervolgens zal onze afdeling planning een afspraak met u maken voor het bezoek van een expert.

 

Bezoek expert

Na een gemaakte afspraak zult u worden bezocht door een expert.

 

Introductie

De expert zal zich legitimeren, geeft informatie over VIDI en legt het doel van zijn bezoek uit. Tevens geeft hij uitleg over de onderdelen van het gesprek/bezoek die aan bod zullen komen. 

 

Formulieren

Vervolgens zal de expert samen met u enkele algemene formulieren invullen die betrekking hebben op uw persoonlijke situatie en verzekerings-/schadeverleden (risicoprofiel). Daarnaast zal de expert verklaring van u opnemen over de omstandigheden waaronder het schadevoorval heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de aard van de schade(claim) kan dit een korte of een uitgebreide verklaring zijn.

 

Visuele inspectie schade en bespreken schadestukken

Voor zover van toepassing zal de expert tijdens het bezoek zichtbare schade inspecteren en hiervan foto's maken. Tevens worden door u aangeleverde schadestukken (schadeformulier, nota's, offertes, proces-verbaal etc.) doorgesproken.

 

Schadevaststelling

Als alle informatie compleet is zal de expert tijdens het bezoek het schadebedrag vaststellen. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer er nog aanvullende informatie dient te worden nageleverd, zal de expert hierover afspraken met u maken.

 

Uitspraken over dekking en uitkering

De expert doet geen uitspraak over de eventuele uitkering van uw schade. De verzekeringsmaatschappij neemt hierover een beslissing.

 

Rapport

De expert zal zo spoedig mogelijk na het bezoek overgaan tot het opstellen van het expertiserapport, waarna dit naar de verzekeringsmaatschappij zal worden verstuurd. De verzekeringsmaatschappij zal u vervolgens informeren over de afwikkeling van uw schade.