Nieuws

Nieuwe maatregelen m.b.t. expertisebeleid i.v.m. coronavirus (COVID-19)

Datum: 23 maart 2020

 

Op 16 maart jongstleden hebben wij u geïnformeerd over ons aangepaste beleid met betrekking tot het coronavirus. In aansluiting op onze eerdere berichtgeving kondigen wij nieuwe maatregelen aan.

 

Nieuwe maatregelen

In verband met de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus hebben wij, om de veiligheid en gezondheid van onze eigen medewerkers alsmede de klanten van onze opdrachtgevers te waarborgen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, besloten nieuwe maatregelen te nemen.

 

Expertise op afstand

Voor zover mogelijk zullen onze experts voortaan zoveel mogelijk schades op afstand beoordelen. Omdat iedere schade een andere aanpak en beoordeling vraagt, zal onze expert in overleg met u treden op welke manier uw schade kan worden beoordeeld. De communicatie en informatievoorziening zal hierbij hoofdzakelijk via telefoon (of Facetime / Skype) en e-mail verlopen.

 

Expertise op afstand niet mogelijk

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat expertise op afstand simpelweg niet mogelijk is. In die gevallen wordt in overleg met de betrokkene en de opdrachtgever de urgentie bepaald.

  • Niet-urgent
  • Behandeling van niet-urgente gevallen zal worden uitgesteld tot het moment waarop de omstandigheden het toelaten op een verantwoorde wijze een bezoekafspraak in te plannen.
  • Urgent
  • In urgente gevallen zal in overleg met de betrokkene zo spoedig mogelijk een bezoekafspraak worden gepland waarbij de eerder benoemde richtlijnen vanuit het RIVM in acht worden genomen.

Wij volgen de ontwikkelingen

Tenslotte geven wij u mee dat wij de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet volgen en indien er vanuit de Rijksoverheid aanvullende maatregelen worden genomen die betrekking hebben op onze werkzaamheden, wij ons hieraan zullen conformeren.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 uur en 17:30 uur onder telefoonnummer 0545-46 80 80.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Met vriendelijke groet,

VIDI


Expertisebeleid i.v.m. coronavirus (COVID-19)

Datum: 16 maart 2020

 

Naar aanleiding van alle berichtgeving omtrent het coronavirus en de drastische maatregelen die inmiddels zijn genomen de Rijksoverheid, kunnen wij ons voorstellen dat u zich afvraagt in hoeverre deze maatregelen invloed hebben op de geplande of nog te plannen afspraak voor het bezoek van een van onze experts.

Middels deze brief willen wij u graag informeren over hoe wij als bedrijf omgaan met deze uitzonderlijke situatie.

 

Veiligheid en maatregelen

Het is onze hoogste prioriteit om de veiligheid en gezondheid van de mensen die wij bezoeken alsmede onze eigen medewerkers te waarborgen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Onze medewerkers hebben vorige week instructies gekregen met betrekking tot de preventieve maatregelen als het gaat om hand- en luchtweghygiëne. Deze instructies zijn gebaseerd op de richtlijnen vanuit het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19):

 

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

 

Deze maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot en met maandag 6 april 2020.

 

Afspraak bezoek expert

Mits er bij u (of uw eventuele medebewoners) geen sprake is van (lichte) klachten in de vorm van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, kan een expertisebezoek in principe doorgaan.

 

Heeft u (of uw eventuele medebewoners) wel een of meerdere van hierboven genoemde klachten, of bent u onlangs in contact geweest met een persoon waarbij het coronavirus is vastgesteld? Dan verzoeken wij u dringend contact met ons op te nemen!

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 uur en 17:30 uur onder telefoonnummer 0545-46 80 80.

 

Vanzelfsprekend hanteren wij deze richtlijn ook voor onze eigen medewerkers. Is een van bovengenoemde situaties van toepassing, zullen wij contact met u opnemen om de afspraak te annuleren of te verzetten naar een andere expert.

 

Verder heeft de Rijksoverheid dringend geadviseerd om bezoek aan kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) zoveel mogelijk te beperken.

 

Aangezien het voor ons op afstand niet te beoordelen is of u tot deze risico-categorie behoort, en u wenst ondanks onze voorzorgsmaatregelen geen onnodig risico te lopen, verzoeken wij u dit zelf aan ons kenbaar te maken. Wij zullen hier uiteraard met respect en vertrouwelijk mee omgaan.

 

Wij volgen de ontwikkelingen

Tenslotte geven wij u mee dat wij de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet volgen en indien er vanuit de Rijksoverheid aanvullende maatregelen worden genomen die betrekking hebben op onze werkzaamheden, wij ons hieraan zullen conformeren.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 uur en 17:30 uur onder telefoonnummer 0545-46 80 80.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Met vriendelijke groet,

VIDI

 

 

Bijlagen

-          Poster ‘Coronavirus: wat moet je doen?’

-          Poster ‘Aanvullende maatregelen voor ondernemingen en verenigingen’